Rusya Aile Birleşimi

 

Rus Vatandaşları İçin Evlilik Yoluyla Aile Birleşimi 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Rus ve Türk vatandaşların nikahları Türkiye’deki yerel Evlendirme Daireleri tarafından kıyılır. Nikah kaydının yapılması için Rusya Federasyonu vatandaşının diğer belgelerin yanı sıra; Ankara’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği’nin veya Rusya Federasyonu İstanbul Baş Konsolosluğu’nun ya da Rusya Federasyonu Trabzon Baş Konsolosluğu’nun (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eşinin daimi olarak ikamet ettiği yere göre) verdiği, Türkçe yazılmış olan, evli olmadığını ve evlenmesine hiçbir engel bulunmadığını belirten evlilik raporunu Evlendirme Dairesi’ne ibraz etmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonu vatandaşı; Konsolosluk Şubesi’ne, muteber olan vizesiyle pasaportunu, ikamet ettiği yerdeki Nüfus ve Nikah Dairesi’den şu anda evli olmadığına dair aldığı raporu; ayrıca eğer çocukları varsa, eski eşinin onların yurt dışına çıkarılmasına izin verdiğini gösteren belgesini ibraz etmelidir. Bunun akabinde nikah kaydı için gerekli olan belgeler kabul saatleri içerisinde Konsolosluk Şubesi tarafından verilir. Ayrıca; Rusya Federasyonu vatandaşının bir fotoğrafı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eşinin de hüviyet cüzdanı gerekmektedir. Nikah kaydı için gerekli olan belgelerin verilmesi karşılığında konsolosluk harcı olarak 40 ABD doları tahsil edilir. Konsolosluk raporu alındıktan sonra işbu raporun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda yasallaştırılması (tasdik edilmesi) ve akabinde Evlendirme Dairesi’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Konsolosluk; evlenme cüzdanına istinaden iç ve dış pasaportlara yabancıyla evlenme akdinin yapıldığını kaydedebilir.

Eğer evlenme akdinden sonra kocanızın soyadını aldıysanız; belgelerinizin (iç ve dış pasaportlarınızın) yeni soyadınıza göre değişmesiyle ilgili olarak Rusya’da ikamet ettiğiniz (kayıtlı olduğunuz) yerdeki içişleri makamlarına veya İçişleri Bakanlığı’na müracaat etmeniz gerekmektedir. Bunun yanısıra; Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca verilmiş olan evlenme cüzdanınızın, tercüme bürosunda Rusça’ya çevirtilip Türkiye’deki ilgili valilikte özel mühürle onaylatılan (APOSTİL) noter onaylı suretini, bahsedilen mercilere göstermeniz gerekmektedir. Rusya Federasyonu vatandaşının bir yabancıyla evlenmesi ya da ondan boşanması; bu evlilikten doğan ya da evlat edinilen çocukların vatandaşlığının değiştirilmesini gerektirmez. Rusya Federasyonu vatandaşı; diğer devletin vatandaşlığını tanımak ya da o devletin vatandaşlığını almak (çifte vatandaşlık) isteyebilir fakat Rusya’yla, bulunulan ülke arasında çifte vatandaşlık hususunda bir anlaşma imzalanmamışsa, Rusya bu vatandaşlığı kabul etmez. Türkiye’yle Rusya arasında böyle bir anlaşma yoktur. Türkiye’deki Rus ve Türk vatandaşları arasında akdedilen karma evliliklerden doğan çocuklar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurlar. Bahsi geçen çocuklar ayrı bir prosedürle Rusya Federasyonu vatandaşlığına geçebilirler. Ebeveynlerinden biri Rusya Federasyonu vatandaşı olan şahıslar; 18 yaşına girdiklerinde Rusya’ya yerleşecek olurlarsa; Rusya Federasyonu vatandaşlığına geçme hakkını kazanırlar. Bu durumda ebeveynlerin rızası gerekmemektedir. Evlenme akdinden sonra, eğer Türkiye’de yaşamak niyetindeyseniz; ikamet ilmühaberi çıkartmanız için kocanızla (ya da karınızla) birlikte; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eşinizin ikamet ettiği yerdeki Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne başvurmanız gerekmektedir. Rusya’ya seyahat etmek isteyen Türk akrabalarınızın vizeleri sadece, İçişleri Bakanlığı Vize ve Pasaport Hizmetleri Bölümü’nde (Rusya Federasyonu vatandaşının Rusya’da ikamet ettiği yerde bulunan) kabul kaydı yapılan davetiyelere istinaden verilir.