Rusya Şirketin UFMS Kaydı

 

Rus Vizesi İçin Davetiye Nasıl Çıkarılır, UFMS’de Firma Nasıl Kayıt Ettirilir, işte bu soruların yanıtları:

Rus Vize için gerekli davetiyenin çıkarılabilmesi, vize uzatma prosedürünün ve migrasyon kaydının (registirenin) yapılabilmesi için Rus ya da yabancı firmalarin Federal Migrasyon Bakanlığı Bölge Müdürlüğü (UFMS)’nde kaydı zorunludur. Firmanız yabancı partnerinizi davet etmeyi, yabancı iş gücünü çalıştırmayı planlıyorsa, UFMS’de kayıt gereklidir. UFMS’de kaydı yani akredite olan firmanız Rusya Federasyonu’na gelecek yabancılar için ticari, iş ve çalışma davetiyeleri çıkarma hakkına sahip olur. Ayrıca davet ettiğiniz yabancıların registire edilmesi yani migrasyon kayıtlarının yapılması hakkına da firmanız sahip olur. Firma 1 yıl boyunca akredite olur, bu kayıt her yıl tekrarlanır.

Migrasyon ile ilgili kanunlarda, bir firmanın kaydının UFMS’de yapılma prosedüründeki süre ”... 1 ay içinde...” olarak gösterilmesine karşılık, biz, firmanızın UFMS’de kaydını 1-2 iş gününde yapabiliriz.

Firmanın UFMS’de kaydının yapılabilmesi için gerekli olan dokümanların listesini daha anlaşılır olması düşüncesi ile aşağıda Rusça olarak veriyoruz.

Документы, требующиеся для регистрации фирмы (постановки на учет) в УФМС по г.Москве с целью оформления приглашений для въезда в РФ, следующие:

п/п

Наименование

Количество

1.

Нотариально заверенные копии первичных ИНН и ОГРН

1

2.

Выписка из реестра (сроком действия до 1 месяца)

1

3.

Копия Разрешения на привлечение иностранных работников и копия разрешения на работу – при оформлении Генерального директора

1

 

Migrasyon Kanunlarının sürekli iyileştirilmesine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'nin karar ve kanunlar çıkarmasına ve migrasyon hizmetlerinin düzene oturtulması çalışmalarına bağlı olarak yukarıdaki bilgiler değişebilmektedir. Firmanızın tam ve doğru dokümanları hazırlayabilmesi, resmi makamlardan red almaması ve karşılaşabileceğiniz olası zorluklardan kurtulabilmesi için bizimle kontak kurmanızı tavsiye ediyoruz.